khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất cùng pha

Câu hỏi:

18/06/2019 89,774

Đáp án: B

Bạn đang xem: khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất cùng pha

Khoảng cơ hội thân thích nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng xấp xỉ nằm trong trộn bằng một bước sóng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cơ hội thân thích nhị điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xấp xỉ ngược trộn là

A. Khoảng cơ hội thân thích nhị điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xấp xỉ ngược trộn là (ảnh 2).

B. Khoảng cơ hội thân thích nhị điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xấp xỉ ngược trộn là (ảnh 3)

C. Khoảng cơ hội thân thích nhị điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xấp xỉ ngược trộn là (ảnh 4).

D. Khoảng cơ hội thân thích nhị điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xấp xỉ ngược trộn là (ảnh 5).

Câu 2:

Một người xem bên trên mặt mày biển khơi thấy cái phao nhô lên rất cao 10 đợt Trong 36 (s) và đo được khoảng cách hai đỉnh phụ cận là 10 m. Tính vận tốc truyền sóng bên trên mặt mày biển khơi.

A. v = 2,5 m/s.

B. v = 5 m/s.

C. v = 10 m/s.

D. v = 1,25 m/s.

Câu 3:

Khi sóng cơ truyền kể từ không gian vô nước thì đại lượng nào là tại đây ko đổi?

A. vận tốc truyền sóng.

B. bước sóng.

C. tích điện sóng.

Xem thêm: k ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông

D. tần số sóng.

Câu 4:

Khoảng cơ hội thân thích nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng xấp xỉ vuông trộn (lệch trộn góc 900) là

A. λ/4.

B. λ/2.

C. λ

D. 2λ.

Câu 5:

Một điểm A bên trên mặt mày nước xấp xỉ với tần số 100 Hz. Trên mặt mày nước người tao đo được khoảng cách thân thích 7 gợn lồi liên tục là 3 centimet. Khi tê liệt vận tốc truyền sóng bên trên mặt mày nước 

A. v = 50 cm/s

B. v = 50 m/s

C. v = 5 cm/s

D. v = 0,5 cm/s

Câu 6:

Tại mối cung cấp O, phương trình xấp xỉ của sóng là u = acos(ωt), gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. Phương trình xấp xỉ của điểm M cơ hội O một quãng d với dạng

A. u = Tại mối cung cấp O, phương trình xấp xỉ của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 2)

B. u = Tại mối cung cấp O, phương trình xấp xỉ của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 3)  

C. u = Tại mối cung cấp O, phương trình xấp xỉ của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 4)

Xem thêm: thứ hạng của giải vô địch quốc gia qatar

D. u =Tại mối cung cấp O, phương trình xấp xỉ của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 5)