lịch thi đấu aff mitsubishi electric cup 2022

Vòng bảng

20/12/2022
17h00(giờ địa phương)

--

VS

--

20/12/2022
20h30 (giờ địa phương)

Bảng A

--

VS

--

21/12/2022
16h30 (giờ địa phương)

Bảng B

--

VS

--

21/12/2022
19h30 (giờ địa phương)

Bảng B

--

VS

--

23/12/2022
18h00 (giờ địa phương)

Bảng A

--

VS

--

23/12/2022
19h30 (giờ địa phương)

Bảng A

--

VS

--

24/12/2022
20h30 (giờ địa phương)

Bảng B

--

VS

--

24/12/2022
18h00 (giờ địa phương)

Bảng B

--

VS

--

26/12/2022
18h00 (giờ địa phương)

Bảng A

--

VS

--

26/12/2022
19h30 (giờ địa phương)

Bảng A

--

VS

--

27/12/2022
17h00 (giờ địa phương)

Bảng B

--

VS

--

27/12/2022
19h30 (giờ địa phương)

Bảng B

SVĐQG Mỹ Đình

VS

--

29/12/2022
19h30 (giờ địa phương)

Bảng A

--

--

29/12/2022
17h00 (giờ địa phương)

Bảng A

--

VS

--

30/12/2022
20h30 (giờ địa phương)

Bảng B

--

VS

--

30/12/2022
16h30 (giờ địa phương)

Bảng B

--

VS

--

02/01/2023
19h30 (giờ địa phương)

Bảng A

--

VS

--

02/01/2023
20h30 (giờ địa phương)

Bảng A

--

VS

--

03/01/2023
19h30 (giờ địa phương)

Bảng B

SVĐQG Mỹ Đình

VS

--

03/01/2023
20h30 (giờ địa phương)

Bảng B

--

VS

--

Vòng cung cấp kết

06/01/2023
--

Lượt đi

--

VS

--

07/01/2023
--

Lượt đi

--

VS

--

09/01/2023
--

Lượt về

--

VS

--

10/01/2023
--

Lượt về

--

VS

--

Chung kết

13/01/2023
--

Lượt đi

--

--

16/01/2023
--

Xem thêm: tuổi nổi loan phần 2 tập 1

Lượt về

--

--