lịch thi đấu giải vô địch ngoại hạng anh

Lịch tranh tài Vòng 10

Thứ 7, ngày 28/10/2023
Chủ nhật, ngày 29/10/2023

Lịch tranh tài Vòng 11

Thứ 7, ngày 04/11/2023
Chủ nhật, ngày 05/11/2023
Thứ 3, ngày 07/11/2023

Lịch tranh tài Vòng 12

Thứ 7, ngày 11/11/2023
Chủ nhật, ngày 12/11/2023

Lịch tranh tài Vòng 13

Thứ 7, ngày 25/11/2023
Chủ nhật, ngày 26/11/2023
Thứ 3, ngày 28/11/2023

Lịch tranh tài Vòng 14

Thứ 7, ngày 02/12/2023
Chủ nhật, ngày 03/12/2023
Thứ 4, ngày 06/12/2023
Thứ 5, ngày 07/12/2023
Thứ 6, ngày 08/12/2023
Thứ 7, ngày 09/12/2023
Chủ nhật, ngày 10/12/2023
Thứ 7, ngày 16/12/2023
Chủ nhật, ngày 17/12/2023
Thứ 6, ngày 22/12/2023
Thứ 7, ngày 23/12/2023
Chủ nhật, ngày 24/12/2023
Thứ 3, ngày 26/12/2023
Thứ 4, ngày 27/12/2023
Thứ 5, ngày 28/12/2023
Thứ 6, ngày 29/12/2023
Thứ 7, ngày 30/12/2023
Chủ nhật, ngày 31/12/2023
Thứ 3, ngày 02/01/2024
Thứ 4, ngày 03/01/2024
Thứ 7, ngày 13/01/2024
Chủ nhật, ngày 14/01/2024
Thứ 3, ngày 16/01/2024
Thứ 7, ngày 20/01/2024
Chủ nhật, ngày 21/01/2024
Thứ 3, ngày 23/01/2024
Thứ 4, ngày 31/01/2024
Thứ 5, ngày 01/02/2024
Thứ 7, ngày 03/02/2024

Lịch tranh tài Vòng 15

Thứ 4, ngày 06/12/2023
Thứ 5, ngày 07/12/2023

Lịch tranh tài Vòng 16

Thứ 7, ngày 09/12/2023

Lịch tranh tài Vòng 17

Thứ 7, ngày 16/12/2023

Lịch tranh tài Vòng 18

Thứ 7, ngày 23/12/2023

Lịch tranh tài Vòng 19

Thứ 3, ngày 26/12/2023

Lịch tranh tài Vòng 20

Thứ 7, ngày 30/12/2023

Lịch tranh tài Vòng 21

Thứ 7, ngày 13/01/2024

Lịch tranh tài Vòng 22

Thứ 4, ngày 31/01/2024
Thứ 5, ngày 01/02/2024

Lịch tranh tài Vòng 23

Thứ 7, ngày 03/02/2024