lich thi đấu u19 đông nam á

Vòng bảng

02/07/2022
15h00

Bạn đang xem: lich thi đấu u19 đông nam á

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

02/07/2022
17h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

02/07/2022
20h30

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

03/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

03/07/2022
19h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

04/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

04/07/2022
17h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

04/07/2022
20h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

05/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

05/07/2022
19h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

06/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

06/07/2022
17h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

06/07/2022
20h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

07/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

07/07/2022
19h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

08/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

08/07/2022
17h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

08/07/2022
20h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

09/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

09/07/2022
19h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

10/07/2022
17h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

10/07/2022
20h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

10/07/2022
20h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

11/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Madya Senayan

VS

11/07/2022
15h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

Vòng Bán kết

13/07/2022
15h30

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

13/07/2022
20h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

VS

Tranh Giải ba

15/07/2022
15h30

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga

Xem thêm: lich thi dau ban ket aff cup 2016

Chung kết

15/07/2022
20h00

U19 AFF 2022

SVĐ Patriot Candrabhga