lịch thi đấu u23 tại dubai cup

Vòng 1

23/03/2022
23h00 (giờ VN)

Bạn đang xem: lịch thi đấu u23 tại dubai cup

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Al Awir

VS

23/03/2022
19h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Al Awir

VS

23/03/2022
19h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Maktoum Bin Rashid

VS

23/03/2022
23h00

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Maktoum Bin Rashid

VS

23/03/2022
20h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ The Sevens

VS

Vòng 2

26/03/2022
19h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Al Awir

VS

26/03/2022
19h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Dubai Police

VS

26/03/2022
20h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ The Sevens

26/03/2022
23h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Dubai Police

VS

26/03/2022
23h00

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Al Awir

VS

Vòng 3

09/03/2022
23h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Maktoum Bin Rashid

VS

(tranh hạng 1)

29/03/2022
19h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Maktoum Bin Rashid

VS

(tranh hạng 3)

29/03/2022
23h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Awir

VS

(tranh hạng 5)

29/03/2022
19h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ Awir

VS

(tranh hạng 7)

29/03/2022
0h00 (giờ VN)

U23 Dubai Cup 2022

SVĐ The Sevens

(tranh hạng 9)