thời tiết đà nẵng 30 ngày tới

Thứ 4 01/11

mưa vừa

Bạn đang xem: thời tiết đà nẵng 30 ngày tới

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 5.05 km/h

25° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 02/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 3.98 km/h

25° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 03/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.46 km/h

25° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 04/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.67 km/h

25° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 05/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.89 km/h

25° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 06/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.43 km/h

25° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 07/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 2.75 km/h

25° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 08/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 3.28 km/h

24° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 09/11

mưa cực kỳ nặng

mưa cực kỳ nặng

mưa cực kỳ nặng

Tốc phỏng gió 2.73 km/h

24° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

Xem thêm: lich thi dau bong da seagame 2023

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 10/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.01 km/h

25° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 11/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.52 km/h

25° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 12/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.47 km/h

24° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 13/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 3.63 km/h

25° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 14/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 3.72 km/h

25° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 15/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 6.37 km/h

25° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 16/11

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 7.46 km/h

24° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:43/05:17

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt phỏng và kỹ năng sở hữu mưa TP Đà Nẵng 30 ngày tới

Lượng mưa ở TP Đà Nẵng 30 ngày tới

Thời tiết Đà Nẵng

mây cụm

28°

Bình minh - Hoàng thơm ở Đà Nẵng

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/05:17

Nhiệt phỏng khí hậu ở Đà Nẵng

Thấp/Cao

Độ độ ẩm lúc này ở Đà Nẵng

Độ ẩm

83%

Áp suất ko khí

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc phỏng dông hiện tại tại

Xem thêm: số liệu thống kê về phil foden

Gió

3.6 km/h

Bản loại khí hậu Windy Đà Nẵng

Thời tiết quận thị trấn Đà Nẵng