thời tiết nho quan ninh bình 10 ngày tới

Áp suất

1015 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:03 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1015 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:03 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1017 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:04 17:18

Mưa vừa

Áp suất

1024 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:04 17:17

Mưa vừa

Áp suất

1025 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:05 17:17

đa phần mây

Áp suất

1022 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:17

đa phần mây

Áp suất

1026 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:16

Mưa nhẹ

Áp suất

1026 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:16

đa phần mây

Áp suất

1024 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:16

Mây cụm

Áp suất

1022 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:16

Mây cụm

Đã update vài ba giây trước

Mây thưa 24.4°

Mây thưa

Cảm giác như 25.3°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:03 17:18

Thấp/Cao

24.1°/32.7°

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

Xem thêm: bảng xếp hạng ngoại hạng anh 2017

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

Tin tức thời tiết