trận tranh 3 4 world cup 2022

Trận giành hạng tía World Cup 2022 thân ái Croatia và Maroc tiếp tục “làm nóng” cho tới chung cuộc ra mắt một ngày tiếp sau đó.